+381631144081

Schroth (Šrot) metoda za skoliozu –  vezbe

Schroth metoda ima dugu tradiciju i smatra se jednim od najboljih načina nehirurškog lečenja skolioze. Bazira se na individualnom pristupu za svakog pacijenta i ima cilj da derotira, izduži i stabilizuje kičmu u sve tri prostorne ravni.

Istorijat

Ovaj način lečenja skolioze osnovan je davne 1921 godine od strane Katarine Schroth u Nemačkoj koja je i sama imala skoliozu. Posle dodatnog razvoja i usavršavanja, od 1983. godine otvorena je klinika u mestu Bad Sobernheim koja i danas radi. O efikasnosti Schrot metode govori i to što je ovaj metod podržan od strane nemačkog državnog sistema zdravstvenog osiguranja.

 

Važno je znati

Skolioza je kompleksno stanje koje ako posmatramo s leđa izgleda kao krivljenje kičme u obliku slova “S” ili “C”. Međutim ono što se ne vidi je rotacija pršljenova kao i medjupršljenskog prostora koji u nekim segmentima može biti sužen ili proširen. Iz ovog razloga, važno je skoliozu posmatrati iz sva tri ugla što Schroth metod radi.

Po čemu je poseban Schroth metoda?

 Suština je da ovaj metod deformitet posmatra kroz sve tri prostorne ravni i kao takav ga i tretira.

Akcent je da se koriguje pozicija karlice, koja predstavlja osnov dobre posture, a zatim se koriguje nagib kičmenog stuba, rotacija pršljenova i rotacija rebarne grbe (gibusa). U sam tretman su uključene i odredjene tehnike trodimenzionalnog korektivnog disanja koje je u skladu sa Schroth principima. Na ovaj način se održava korekcija i vrši postepena promena posturalne šeme u mozgu. Uspostavlja se tzv. svesna postura.

Iz tog razloga Schroth ( Šrot) metoda daje odlične rezultate kod ovog komplikovanog stanja. Bitan akcenat je na postizanju što bolje korekcije, a zatim i aktivaciji muskulature.

Schroth metoda Scolio Team (1)
Schroth metoda Scolio Team (2)

Kako izgleda sam tretman?

Vežbe su individualne i prilagođavaju se konkretnom tipu krivine koju pacijent ima. Primena ogledala ima veliku važnost, jer vizuelna kontrola pomaže pacijentu da postane svestan svog držanja. Uspostavljanje tzv.svesne tj.korigovane pozicije i njeno održavanje je od izuzetnog značaja kada su u pitanju aktivnosti dnevnog života. To je ujedno i prvi korak u rešavanju problema skolioze. Njeno održavanje je od izuzetnog značaja kada su u pitanju aktivnosti dnevnog života.

Schroth vežbe se sprovode u stojećem, sedećem i ležećem položaju, a primena terapijskih lopti, traka, palica i jastučića pomažu u boljoj korekciji posture pri izvođenju vežbi.

Naglašavamo da je jako važan pravilan odnos terapeuta i pacijenta. Kroz odredjene instrukcije i manuelne tehnike terapeut vodi pacijenta kroz sam Schroth metod tretman. Ukoliko je u pitanju tretman lečenja deteta od izuzetnog značaja je i podrška roditelja kao i motivacija samog deteta u toku vežbanja.

Važno je napomenuti da ukoliko imate skoliozu morate biti svesni i pozicija koje mogu doprineti pogoršanju i njenom daljem napredku. U toku tretmana zajedno sa terapeutom prolazi se i kroz obuku koji su to položaj koje treba izbegavati kako ne bi došlo do pogoršanja deformiteta.

Šrot metoda Novi Beograd

Zakažite pregled

Tel: +381 (0) 63 114-4081
Tel: +381 (0) 60 050-1071

Ponedeljak - Petak : 17h – 22h

Subota: 9h – 15h

Pratite nas